Eberron - Blackwater Strike Team Alpha

Sešn 6

10. Dravago 998 YK

Mourlands, Field of Ruin. Hrabri avanturisti ušli su u okno rudnika u kojem su trebali pronaći adamantnu shemu, naslijeđe kuće Cannith, za svoju poslodavku Elaydren. Našli su se u velikoj prirodnoj pećini iz koje su se protezala dva manja hodnika. Svodovi stijene u hodnicima bili su poduprti stupovima. Istražili su cjelokupni kompleks te u četiri prostorije na nasuprotnim rubovima kompleksa pronašli metalne poklopce promjera oko jedan metar označene grbom kuće Cannith. Uz svaki poklopac bio je utor u koji se uklapao plavi safir koji se nalazio na štapu. Bio je to ključ koji je otvarao poklopce, a dobili su ga od Elaydren.

Prvo su otvorili poklopac u prostoriji u najnižem dijelu kompleksa. Ispod je bio sloj guste, neprozirne magle. Pfaff je poslao Gnomensteina u izviđanje. Homonukulus je uletio u maglu i počeo se spuštati. Iznenada, Pfaff je osjetio kako se magijska veza koja ga je vezala s njegovim pomagačem prekinuta. Homonukulus je jednostavno nestao. Pfaff je bio jako zabrinut, no osjećao je kako je Gnomenstein i dalje “živ” što ga je utješilo. S obzirom da nije mogao ostvariti kontakt, predložio je da istraže i iduće poklopce što su svi prihvatili.

Svaki od preostala tri poklopca otvarao se na isti način, ključem od plavog safira. Ispod svakoga bila je identična gusta, neprozirna magla. Pfaff i WOG su sofisticiranom metodom otkrivanja zamki (spuštanjem ruke u maglu) utvrdili da ne bi bilo dobro da pokušaju ući u maglu jer ih je stresla struja. Nakon toga vratili su se do poklopca u prostoriji u najnižem dijelu kompleksa. Poklopac na podu bio je zatvoren, a na njemu je, na Pfaffovo veliko zadovoljstvo, sjedio zbunjeni, ali netaknuti Gnomenstein. Svom gospodaru nije mogao objasniti što se dogodilo jer ništa nije ni vidio – u jednom trenutku nalazio se u neprozirnoj magli, a zatim se stvorio u prostoriji. Ponovno su otvorili poklopac plavim safirnim ključem.

WOG je zabio planinarski klin u tlo i zavezao za njega uže. Qvirin je odlučio krenuti prvi. Čvrsto je uhvatio uže i uskočio u otvor. Iako je njegov oklop bio osvijetljen Ravenlofovom magijom, nije vidio ni centimetar ispred nosa zbog guste magle. Pod nogama je osjetio zid i počeo se polako spuštati užetom. Slučajno se naslonio na zid i osjetio dodir metala. Očito se radilo o ljestvama učvršćenim uza zid. Uhvatio se za njih i popeo nekoliko metara do otvora. Glava mu je izronila iz magle te je zbunjenim prijateljima objasnio kako bi najbolje bilo da pođu za njime niz ljestve.

Spuštali su se polako i oprezno napipavajući ljestve jer ništa nisu vidjeli. Nakon kojih tridesetak metara magla je iznenada nestala. Nalazili su se u velikoj prostoriji kružnog oblika oko dvadeset metara u promjeru. Ljestve su završavale na platformi koja se nalazila otprilike u središtu prostorije. Spustili su se i odmah uočili upravljačku ploču. Imala je nekoliko utora u obliku safira u različitim bojama od kojih su tri bila plava. U jedan od tih utora postavili su plavi safirni ključ. Prostorija se počela polagano zakretati. Prijatelji su se uhvatili za ogradu platforme i čekali da se prostorija smiri. Na jednom se zidu pojavio hodnik promjera oko tri metra. Iz njega je dopirao smrad paljevine. Spustili su se ljestvama do dna prostorije, a zatim se uz strmi zid uspeli do hodnika.

Svjetlo WOG-ove magične baklje bilo je zelenkasto. Desetak metara ispred njih vidjeli su prolaz na desnoj strani te velika metalna rastopljena vrata ravno ispred. Prostor iza vrata bio je užaren od vrućine. Iznenada je kroz vrata u hodnik ušla velika vatrena kugla i krenula ravno prema prijateljima. Qvirin je dozvao moći Srebrnog Plamena kojima je na WOG-a postavio zaštitu od vatre. Stameni warforged prepriječio je vatrenu kuglu svojim velikim štitom i svom snagom ju udario mačem. Činilo mu se kao da je zasjekao u elastičnu gumenu masu, no uspio je otkinuti komad plamenog tijela. Spretni Pffaff zatrčao se u kuglu držeći svoj štit objema rukama. Udario je u nju no njena masa bila je prevelika za njega te se odbio kao od zida. Qvirin je zalio kuglu blagoslovljenom vodom koja se bezopasno raspršila od vrućine. Ravenloft je magijom stvorio jarko blješćuće zrake koje bi zaslijepile svakoga tko ima oči, ali na vatrenu kuglu to nije djelovalo. WOG je zasjekao kuglu još jedan put. Krenula je prema njemu svom silinom i nije ju uspio ponovno zapriječiti štitom. Vatrena kugla cijelog ga je progutala. WOG je osjećao veliku vrućinu no Qvirinova zaštitna magija nije dopuštala da se pretvori u komad pečenke. Qvirin je udario u kuglu svom snagom svojim buzdovanom i uspio otkinuti još komad njene mase. WOG je također nastavio nesmiljeno sjeći svojim mačem jer mu plameno tijelo vatrene kugle u kojem se nalazio nije ometalo kretanje. Pfaff i Ravenloft još su jednom pokušali ozlijediti? kuglu magičnim kamenom odnosno samostrijelom, ali bezuspješno. Nakon toga otrčali su hodnikom dalje i skrenuli u desni prolaz. Tu se nalazila velika kupelj s bazenom u kojem je još bilo vode. Pronašli su kantu, zagrabili vodu i vratili se u hodnik gdje se WOG još borio s kuglom, a Qvirin mu pokušavao pomoći. Izlili su cijelu kantu vode na kuglu, ali nije pomoglo. Nakon još jednog WOG-ovog udarca, kugla ga je iznenada pustila i obuhvatila Qvirina koji je stajao pokraj i udarao po njoj buzdovanom. Plamen ga je obuhvatio i počeo mu pržiti kožu. Vidjevši da je situacija za njegovog prijatelja postala pogibeljna, Ravenloft je zaključio da mora nešto poduzeti. Ukipio se, zažmirio, i iz dubine svog bića dozvao magiju koju je naslijedio rođenjem. Njegov strogi izraz lica poprimio je zlokobno obličje te se činilo kao da se iz njega pojavila nekakva sjenka. Iskonska magija izazvala je smrtni strah u vatrenoj kugli koja je, iako je izgledala kao bezumni magični eksperiment, imala svjesnost, a time i mogućnost za osjećanje. Kugla je odmah pustila Qvirina i počela bježati od Ravenlofta. Otkotrljala se hodnikom u veliku kružnu prostoriju iz koje su prijatelji došli. WOG je potrčao za njom i ne brinući se za vlastitu sigurnost skočio iz otvora hodnika niz padinu prema dnu prostorije gdje se nalazila kugla. Mač je držao objema rukama te iz trka snažno zasjekao vatrenu kuglu. Od siline udarca kugla se rasplinula.

Nakon što su do kraja istražili hodnik u kojem su imali okršaj sa živućom vatrenom kuglom, utvrdili su da u spaljenoj prostoriji nema ništa korisno, a da se u pokrajnjem prolazu nekada nalazila kupaonica. Vratili su se do upravljačke ploče u središtu kuglaste prostorije i umetnuli safirni ključ u drugi od tri plava utora. Prostorija se ponovno počela zakretati nakon čega se pojavio novi hodnik. Ušli su u njega i došli do vrata. Otvorili su ih i našli se u velikoj sobi. U kutu prostorije nalazile su se velike hrpe uredno složene bijele posteljine, a nekoliko plahti lebdjelo je u zraku i uranjalo se u bazen vode u sredini prostorije. Bila je to magijom pogonjena praonica rublja u kojoj nisu pronašli ništa korisno.

Vratili su se do kuglaste prostorije i umetnuli safirni ključ u preostali plavi utor na upravljačkoj ploči. Nakon zakretanja prostorije pojavio se treći hodnik. Prijatelji su krenuli unutra i uskoro uočili prolaz na lijevoj strani desetak metara ispred sebe te odškrinuta vrata ravno. Iz prolaza se začuo zvuk nalik na režanje… WOG i Qvirin potiho su isukali oružje, a Ravenloft i Pfaff se pripremili za bacanje magija. Pfaff je poslao Gnomensteina u izviđanje. Homonukulus je gotovo nečujno odlepršao do prolaza i zavirio. Ugledao je veću sobu u sredini koje je bilo pojilo s vodom. Dva velika vuka režala su jedan na drugoga neko vrijeme, a onda je manji vuk legao i podvio rep dok je veći počeo piti. Gnomenstein se vratio, a prijatelji su oprezno krenuli naprijed hodnikom. Iznenada su se odškrinuta vrata ravno naprijed otvorila. Pojavio se ogroman, preko dva metra visok vuk koji je gledao ravno u prijatelje. Ustuknuli su i pripremili se za obranu no tada se dogodilo nešto krajnje iznenađujuće – vuk ih je svojim dubokim glasom razgovjetno upitao tko su i zašto su došli. Ravenloft, inteligentni mladac, snašao se i odgovorio kako rade za kuću Cannith. Ta je izjava probila led i vuk je s njima podijelio svoju priču.

Veliki vuk bio je magična zvijer koja je u mladosti lutala šumom u svojem čoporu kada su ju ugrabili neki ljudi. Vuk je zapravo bila vučica zvana Rorsa. Sjećala se kako je donesena u podzemni kompleks gdje je i odrasla. Uz nju je tu bilo još dvadesetak vukova. Prije oko četiri godine svi ljudi iznenada su umrli, a vukovi su ostali sami. Hranili su se tijelima ljudi koja su se čudesno obnavljala te su imali dosta hrane, a i vode. Prijatelji su joj obećali kako će pomoći njoj i njenom čoporu da iziđu na slobodu. Upozorili su je da je kraj iznad njih opustošen istim događajem zbog kojeg kojega su njeni čuvari umrli. Imala je za njih jednu molbu – jedan dio njenog čopora nalazio se zatočen u hodniku na jugozapadu kompleksa. Tamo ih je u zatočeništvu držao mehanički konstrukt u obliku vuka kojeg su načinili inženjeri koji su radili u kompleksu. Obećali su joj kako će otići tamo, uništiti ga i osloboditi njezinu braću. Uvela ih je u prostoriju iz koje je izišla u hodnik. Bile su to spavaonice za sluge gdje su vukovi uredili svoju jazbinu. Dala im je ključ sa zelenim safirom i uputila ih prema hodniku gdje su bili zatočeni vukovi.

Vratili su se do kuglaste prostorije i umetnuli novi safirni ključ u zeleni utor. Nakon okretanja pojavio se novi hodnik. Krenuli su njime i nakon pedesetak metara našli se u drugoj kuglastoj prostoriji s upravljačkom pločom u sredini. Na jugozapadnoj strani upravljačke ploče bio je zeleni utor u koji su umetnuli ključ. I ova prostorija se zakrenula i pojavio se hodnik na jugozapadnoj strani. Oprezno su krenuli njime. Desetak metara ispred njih s lijeve strane nalazio se prolaz, a hodnik je nastavljao dalje. Polako su produžili i zavirili u prostoriju. Bila je potpuno prazna. Nastavili su i nakon nekoliko metara začuli cviljenje vukova. U daljini se nalazila još jedna prostorija. Odjednom su začuli teške korake i iz prostorije je u hodnik ušla ogromna spodoba u obliku vuka. Bio je to konstrukt obložen kamenim pločama. Zarežao je mehaničkim zvukom i pokazao oštre kamene zube. WOG se već ukopao čvrsto držeći štit. Konstrukt je potrčao, zaskočio na WOG-a i ugrizao ga za rame. Magija ugriza učinila je WOG-a obamrlim i usporenim no održao se na nogama i nastavio boriti. Qvirin je snažno udario vuka buzdovanom. Većinu sile njegova udarca upile su kamene ploče no napravio je nekakvu štetu. Pfaff je pripremio infuziju za oštećivanje konstrukta. Infuziju je usmjerio u ruku kojom je uspio dotaknuti čudovište. Magična sila ispraznila se u konstrukt, ali bez vidljivog učinka. Ravenloft je magijom prizvao vatrenu zraku kojom je pogodio čudovište no također bez rezultata. Čudovište je nastavilo napadati WOG-a no on se spretno branio, iako su mu kretnje bile usporene. Qvirin je iskoristio priliku dok se čudovište trudilo oko WOG-a te plasirao nekoliko odmjerenih i preciznih udaraca koji su pogodili cilj. Vidjevši da je WOG pretvrd zalogaj, čudovište se okrenulo i ugrizlo Pfaffa koji se motao u blizini pokušavajući mu stisnuti još koju infuziju. Ugriz je bio jak i bolan, ali stari gnom nije bio od jučer. Othrvao se, oprezno uzmaknuo i popio ljekoviti napitak kojim je zaliječio ranu. Raven je u međuvremenu pogodio konstrukta još jednom vatrenom zrakom i strjelicom samostrijela no kameni oklop bio je pretvrd. Konstrukt se tada usmjerio na Qvirina, ugrizao ga za nogu i snažno trznuo. Qvirin je pao na pod, no nastavio se braniti. Budući da je bio u iznimno opasnom položaju, ustao se i time pružio čudovištu još jednu priliku za napad. Na njegovu sreću, kameni zubi čudovišta nisu uspjeli probiti njegov štit. Dok se čudovište bavilo Qvirinom, obamrli WOG ispustio je štit, dograbio svoj mač objema rukama i svom snagom zamahnuo. Udarac je bio toliko snažan da je konstruktu slomio kralježnicu ili što je već imao umjesto nje. Srušio se na pod i prestao kretati.

Nakon što su se prijatelji pribrali, nastavili su hodnikom i ušli u veliku prostoriju punu kaveza u kojima je bilo sedam običnih vukova. U sredini je bilo pojilo i nekoliko ljudskih trupala i nekakav mehanizam s polugom. Zvijeri su tužno zavijale no prijatelji su odlučili ne dirati ništa i pozvati Rorsu. Vratili su se hodnicima do nje i rekli joj da je konstrukt uništen. Bila je iznimno zadovoljna te se vratila s njima do prostorije s kavezima. Njuškom je pomakla polugu. Vrata kaveza su se otvorila vukovi su se sjatili oko nje zahvalno ju lizajući i trljajući. Prijateljima je iz zahvalnosti dala jedan vrijedan magični predmet, a vukove odvela u svoju jazbinu. Pfaff je pretražio štenare i pronašao narančasti safirni ključ i još neke vrijedne predmete. Prijatelji su otišli natrag prema jazbini od Rorse, pronašli jednu urednu praznu sobu te ostatak dana i iduću noć odmarali.

11. Dravago

Ujutro su prijatelji nastavili istraživati podzemni kompleks. Imali su plavi, zeleni i narančasti ključ. Pronašli su veliki ured s puno polica s knjigama. Za stolom u sredini sobe sjedilo je truplo starije, dobro obučene ženske osobe. Pretražili su ga i pronašli magični skrol i smeđi safirni ključ. Njime su kasnije otvorili jedna vrata u blizini Rorsine jazbine iza kojih je bila bogato opremljena spavaća soba. Tu se nalazio raskošno izrezbareni drveni ormar. Bio je zaključan te je Pfaff koristeći svoje obijačko umijeće provalio bravu i otvorio ga. Među kvalitetnom odjećom pronašli su i jedan neobični ogrtač izrađen od lišća nekoga egzotičnoga drveta.

Istražujući dalje, na upravljačkoj ploči u drugoj kuglastoj prostoriji iskoristili su narančasti safirni ključ. Hodnik koji se otvorio vodio ih je prema dolje i bio je dugačak. Na kraju njega nalazila su se velika metalna vrata pokraj kojih je bio utor žute boje. S obzirom na to da nisu imali žuti safirni ključ, vratili su se do druge kuglaste prostorije. Aktivirali su preostali zeleni utor. Otvorio se hodnik kojim su došli do treće kuglaste prostorije. Upravljačka ploča u sredini prostorije imala je narančasti, crveni i žuti utor. Jedini ključ koji su imali bio je narančasti te su ga umetnuli u utor. Prostorija se počela zakretati polagano, a zatim sve brže i brže. Prijatelji su s platforme u sredini prostorije na kojoj se nalazila upravljačka ploča odletjeli prema zidovima, svatko na svoju stranu. Postupno je prostorija usporila i zaustavila se, a u njenom najnižem dijelu pojavio se otvor. Prijatelji su se počeli cijediti niz zaobljene zidove, no svatko od njih uspio se zaustaviti prije otvora. Kad su se pribrali, WOG je zabio planinarski klin u tlo, zavezao uže i oprezno se spustio u otvor. U njemu je bila gusta, neprozirna magla koja se razišla nakon desetak metara. Nekoliko metara ispod nalazio se pod na kojemu su bili gusto poredani oštri metalni šiljci oko jedan metar dužine. WOG se popeo užetom natrag u prostoriju i rekao prijateljima kako su pravim čudom preživjeli smrtonosnu zamku. Popeli su se natrag do platforme i iščupali narančasti ključ iz utora. Prostorija se polako zakrenula i otvorio se hodnik kojime su u nju i došli.

Idućih nekoliko sati prijatelji su pretraživali sve prostorije do kojih su mogli doći svjesni da im za nastavak trebaju crveni i žuti ključ ili barem jedan od njih. Kada su se već umorili od potrage, Pfaff je predložio da se vrate do spavaće sobe. Namjeravao je detaljno pretražiti raskošni ormar. Nakon nekoliko minuta otkrio je da ormar stvarno ima dvostruko dno. Otvorio ga je i pronašao nekoliko punih bočica te žuti safirni ključ. Vratili su se do treće kuglaste prostorije i stavili taj ključ u žuti utor. Pojavio se hodnik koji je vodio prema gore. Išli su njime stotinjak metara i došli do proširenja u kojemu su bile nedovršene iskopine i alat. Vratili su se i otišli do druge kuglaste prostorije. Aktivirali su narančasti utor i hodnikom otišli do velikih metalnih vrata sa žutim utorom. Umetnuli su žuti ključ u utor i vrata su se otvorila.

Prostorija iza vrata bila je jako čudna. Svi zidovi, pod i strop bili su obloženi ogledalima. Neobično je svjetlo dolazilo sa svih strana i stvaralo oblike koji su se kretali po ogledalima. Kada su ušli, našli su se u području potpune magične tišine. Na nasuprotnoj strani nalazila su se drvena vrata. Iskusni Pfaff krenuo je prvi, pomno pretražujući svaki pedalj ispred sebe. Polako je došao do vrata uvjerivši se da nema opasnosti, a onda su mu se pridružili njegovi prijatelji. Otvorili su vrata. Iza je bila velika kamena prostorija. Desna strana bila je prazna, no na zidu na lijevoj strani nalazila su se dva visoka vatrena stupa koja su osvjetljavala cijelu prostoriju. Između njih bila je škrinja. Nekoliko metara ispred stupova, također na lijevoj strani prostorije nalazilo se nešto najčudnije što su ikada vidjeli – na tlu je bio veliki kameni bazen pun rastopljenoga stakla u kojem se nalazilo sedam staklenih stalaka. Na vrhu svakoga stalka bila je po jedna staklena ljudske glave. Stalci su se polako gibali, poput trave na vjetru, usmjeravajući glave na različite strane. Prijatelji su ušli u prostoriju i oprezno krenuli ulijevo. Stari Pfaff opet je krenuo korak ispred kako bi uočio možebitnu zamku. Kada se približio na desetak metara od staklenih glava, glavom je udario u nevidljivu preprjeku. Prizor koji su maloprije gledali nestao je, a ispred Pfaffa nalazio se do tada nevidljivi zid obložen ogledalom u kojem su se jasno mogle vidjeti zbunjene face njega i njegovih prijatelja. Stari gnom nastavio je ići uz ogledalo i došao do zida prostorije. Bacio se u temeljitu pretragu i nakon nekoga vremena pronašao u zidu skrivenu nišu u kojoj je bio crveni safirni ključ. Sada su imali ključeve za sve utore koje su pronašli.

Vratili su se u treću kuglastu prostoriju i postavili crveni ključ u utor. Prostorija se lagano zakrenula, no tada se čuo glasan mehanički zvuk te se zaustavila. Nije bilo niti jednoga hodnika te su prijatelji bili zarobljeni, a crveni je ključ ostao zaglavljen u svojemu utoru. Nisu bili sigurni koji bi ključ idući isprobali. Nakon kraće rasprave odlučili su se za narančasti. Kad su ga stavili u njegov utor, prostorija se nastavila kretati i otvorio se hodnik kojega još nisu istražili. Crveni se ključ oslobodio te su uzeli njega i narančasti iz njihovih utora. Krenuli su hodnikom i nakon desetak metara stigli do vrata s narančastim utorom. Otvorili su vrata odgovarajućim ključem i ušli u dugački hodnik koji je vodio prema dolje. Nakon nekoliko minuta stigli su do visokih vrata pokraj kojih je opet bio narančasti utor.

Vrata su isijavala od vrućine. Qvirin je na WOG-a magijom postavio zaštitu od vatre, a Ravenloft je aktivirao istu takvu magiju sa skrola i postavio ju na Qvirina. WOG je otvorio vrata narančastim ključem te su se on i Qvirin našli u velikoj prostoriji koju su magijom vidjeli u ogledalu. Uz lijevi zid bila su dva visoka stupa vatre koja su zagrijavala prostoriju između kojih je bila škrinja. Bazen rastopljenog stakla sa sedam staklenih stalaka nalazio se nešto bliže njima. Uz bazen je upravljačka ploča nekoga mehanizma s nekoliko poluga. WOG i Qvirin polako su krenuli prema bazenu. Glave na vrhovima stalaka lagano su se pokretale no činilo se da se ne osvrću na njih. Kada su se približili bazenu na nekoliko metara, dva stupa vatre poprimila su ljudski oblik. Bili su visoki preko pet metara, dugačkih ruku i jakih nogu. Vatreni divovi krenuli su prema WOG-u i Qvirinu. WOG se pripremio za obranu, a Qvirin je dotrčao do mehanizma i povukao jednu od ručica, svjestan da ne mogu ništa izgubiti. Stotinjak metara iznad njih začuo se glasan mehanički zvuk. Dio stropa pomaknuo se u stranu i pokazalo se oblačno nebo Mournlandsa. Ravenloft se prisjetio jedine stvari koja je u ovom trenutku mogla spasiti njegove prijatelje od pogibelji – u torbi je pronašao magični zapis koji je kupio u Sharnu i izvadio ga. Na njemu su bile zapisane formule moćne magije, mnogo jače od onih kakvima je on uobičajeno mogao baratati. Svojim istreniranim umom počeo je koncentrirano čitati formule. Za nekoliko sekundi osjetio je kako magična sila struja iz pergamenta u njegove ruke. Usredotočio se na posljednje retke te je uspio osloboditi magiju u svoj njenoj snazi. Oko WOG-a i Qvirina stvorila se srebrna izmaglica koja je već idući trenutak nestala. Sekundu kasnije jedan je div svojom ogromnom plamenom rukom zamahnuo prema WOG-u. Udarac se zaustavio na nevidljivoj barijeri nekoliko centimetara od njegove glave i nije ga ozlijedio. Za to je vrijeme Qvirin povukao i iduću ručicu mehanizma te se otvorio još dio stropa. Vatreni divovi bjesomučno su pokušavali zatući WOG-a i Qvirina, no nisu mogli probiti Ravenloftovu magičnu zaštitu. Nakon još nekoliko potezanja ručica, strop se u potpunosti otvorio. Staklene glave usmjerile su se prema gore i iz svih sedam je u istome trenutku prema nebu poletio magični mlaz debeloga stakla. Vatreni divovi prestali su udarati po prijateljima, poletjeli su u vis i nestali kroz otvoreni strop. Čim su otišli, staklo u bazenu se stvrdnulo, a stalci s glavama se ukočili.

Pfaff je pretražio škrinju koju su čuvali vatreni divovi i pronašao u njoj adamantni kotač sa simbolima kuće Cannith u kojem su bili izrezbareni simboli dijamanta, zvijezde s pet, zvijezde sa sedam krakova i jedan neobični simbol. Iza bazena stakla nalazila se još jedna škrinja u kojoj je Pfaff pronašao dva komada adamantiuma u obliku dijamanta. Ti komadi bili su drevno naslijeđe kuće Cannith koje su trebali donijeti svojoj poslodavki Elaydren.

Nakon što su završili s pretraživanjem, prijatelji su se vratili do jazbine vučice Rorse i njezina čopora. Poveli su vukove do prve kuglaste prostorije, popeli se ljestvama do pećine tridesetak metara iznad i organizirali izvlačenje vukova užetom. Nakon dva sata mukotrpnoga posla svi vukovi bili su uz njih u pećini. Svi zajedno krenuli su prema izlazu iz kompleksa. Kada su ušli u veliku pećinu u kojoj se nalazio ulaz u kompleks, prijatelji su zapazili nekakve prilike vani. Rekli su Rorsi da se sa svojim čoporom pritaji u sjenkama i izišli napolje. Vani ih je čekalo neugodno iznenađenje – desetak ratnika sekte Emerald Claw predvođene vampirom kojem su za dlaku pobjegli u ruševinama Rose Quary-ja. Ne-mrtvi im je ledenim glasom iz kojeg je odzvanjala moć zle magije zapovjedio da im preda adamantni predmet, naslijeđe kuće Cannith, ili će ih uništiti. Ravenloft, ispravno procijenivši moć njihova neprijatelja, odgovorio da će predati predmet ako poštede Feylina koji je ležao zavezan kod svoje magične kočije. Vampir je pristao i razmjena je izvršena. Vjerolomni vampir ošinuo je konja i krenuo otići sa svojim najvjernijim slugama, ali je naredio preostalim ratnicima da dokrajče prijatelje. Niti on ni itko drugi od njegove družine nije se ni osvrnuo da vidi kako su ratnici s isukanim oružjem pojurili prema ulazu u kompleks jer su se prijatelji povukli u mrak. Čim su ušli, začulo se zapomaganje popraćeno gromoglasnim režanjem i škripanjem zubi. Nakon desetak sekundi sve se utišalo, a prijatelji su nedirnuti izišli van u društvu Rorse i njezinih vukova s krvavim, ali nasmiješenim gubicama.

11. – 14. Dravago

Prijatelji su na Feylinovim magičnim kočijama, a praćeni Rorsom i njezinim čoporom, nesmetano putovali kroz opustošeni krajolik Mournlandsa. Oko podneva 14. Dravaga stigli su do zida od magle kroz koji su putovali oko pola sata. Kada su izišli iz magle na osunčane livade Darguna, kraljevstva goblina, Rorsa je od srca zahvalila prijateljima za sve što su učinili i sa svojim čoporom punim trkom otišla prema šumi koja se nazirala u daljini.

16. Dravago

U prijepodnevnim satima prijatelji su stigli u Rhukaan Draal. Zahvalili su Feylinu i pošteno ga isplatili za njegov trud. Nakon toga zaputili su se u krčmu Clenched Fist da se odmore. Na njihovo iznenađenje, tamo ih je čekala njihova poslodavka Elaydren. Ispričali su joj svoje avanture i za neugodni susret s vampirom i sektom Emerald Claw. Dali su joj adamantni predmet koji je tražila za što ih je pošteno isplatila. Nakon toga pokazali su joj adamantni kotač. Bila je iskreno zapanjena – to je naime bio magični uzorak, jedan od najvrjednijih predmeta kuće Cannith, koji je bio neophodan za izgradnju kovačnice. Rekla im je kako će njen gospodar i glava kuće Maddix sigurno biti zainteresiran, no da ga smiju zadržati. Poslije toga porazgovarali su i o karti na tlu kovačnice u Rose Quary-ju. Pojasnila im je kako su se u dvije kovačnice označene bijelom bojom (statua zmaja koja je označavala White Hearth i statua viteza) radilo na oružjima za masovno uništenje. U dvama kovačnicama označenima crnom bojom (statue sokola i lava) radilo se na izradi golema, umjetnih stvorenja oživljenih magijama. Međutim, ono što je prijatelje najviše zainteresiralo bile su kovačnice označene crvenom bojom (statue vuka i grifona). Elaydren im je rekla kako se u njima radilo na izradi osobnih oružja.

Nakon što su porazgovarali Elaydren je rekla prijateljima kako se vraća u Sharn. Rekla im je kako će kroz dva do tri tjedna svakako imati posla za njih, ako su zainteresirani. Zahvalili su joj na ponudi te obećali kako će se odazvati. Nakon što je otišla, prijatelji su kratko vijećali i odlučili poduzeti opasan pothvat potencijalno visoke koristi – vratiti se u Mournlands i istražiti najbližu crvenu kovačnicu. Tamo su se nadali pronaći oružja izrađena moćnim magijama kuće Cannith, a kojima će se bolje opremiti za opasnosti koje će zasigurno susretati na svojim daljnjim avanturama.

Comments

qvirin

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.