Eberron - Blackwater Strike Team Alpha

Sešn 5

3. Dravago 998 YK

Krvava tržnica u Rhukan Draalu, prijestolnici Darguna kraljevstva goblina, bila je veliko i užurbano mjesto prepuno štandova i kućica raznoraznih trgovaca među kojima su prolazile rijeke kupaca, prosjaka i probisvjeta, mahom goblinoida. Naši junaci su prema Elaydreninim uputama morali potražiti Feylina. To je bio čovjek koji ih je trebao prevesti do naselja Rose Quary u blizini granice s Mourlandsima gdje su trebali potražiti ispostavu kuće Cannith. Tamo su trebali dogovoriti prijevoz do White Heartha, kovačnice kuće Cannith koja se nalazila u Cyreu odnosno današnjim Mourlandsima. U ruševinama kovačnice trebali su pronaći još jedno drevno naslijeđe kuće Cannith, komad adamantiuma u obliku dijamanta.

Prijatelji su se zaputili do najveće krčme u okolici tržnice. Zvala se Wyvern Skull. Kada su ušli u nju, svi gosti arogantno su se zagledali u njih. Naime, i oni i krčmar bili su hobgoblini. Kada su prišli šanku krčmar ih je neljubazno “zamolio” da napuste njegovu krčmu i prošeću negdje gdje uslužuju i niže rase. Prijatelji su shvatili poruku te izišli van. Raspitali su se i uputili do krčme Clenched Fist, u mračnoj uličici nedaleko tržnice. Bilo je to mračno mjesto puno sumnjivih lica, goblina, bugbearova ali i ljudi. Sjeli su za stol i naručili hranu i piće.

Stari, iskusni Pfaff za jednim je stolom zapazio nekoliko bugbearova koji su kockali. Otišao je do njih, platio im piće te su ga pozvali da sjedne. Pridružio se igri te zaradio nekoliko novčića. Nakon nekog vremena, suigrači su postali otvoreniji prema njemu te ih je pitao gdje može pronaći Feylina. Odgovorili su mu da sjedi u krčmi. Zahvalio im je, ustao i otišao do stola za kojem je sjedio stariji mršav čovjek u širokom ogrtaču. Pfaff mu se pridružio, platio piće i kratko porazgovarao. Bio je to čovjek kojeg su tražili te je s njim dogovorio prijevoz do Rose Quaryja uz poštenu naknadu. Dogovorili su polazak idućeg dana ujutro te se Pfaff vratio prijateljima za stol. Nakon što su pojeli masni komad mesa, odlučili su prošetati po Tržnici.

Na tržnici je Ravenloft pronašao trgovca sa sastojcima za magije. Porazgovarao je s njim jer je želio kupiti skrolove s magičnim formulama. Trgovac ih nije imao, ali mu je rekao da na sjevernim vratima grada postoji crvena kuća u kojoj se nalazi ceh magova i da može raspitati tamo. Ravenloft je zahvalio i s prijateljima se zaputio do sjevernih vrata. Hodali su dugo jer je grad bio velik. Gradska vrata bila su velika, no ne previše prometna. Ispred njih, izvan zidina, bila su vješala na kojima su visjela trupla nekih kriminalaca? Uz sami zid nalazila se velika crvena kuća čvrste gradnje koja je bila neobična jer su svi prozori bili zazidani. Ravenloft je snažno pokucao. Nije bilo odgovora. Tada je prizvao magiju kojom je iznad vrata uočio skriveni natpis. Kada ga je pročitao, vrata su se otvorila. Ušli su u kuću i našli se u predvorju u kojem je bio ružni, deformirani goblin lancem zavezan za zid. Upitao ih je što trebaju, a nakon toga pozvao gospodara. U sobu je ušao krupni bugbear. Ravenloft mu je rekao da traži skrol s magijom za osljepljivanje. Trgovac? mu je prodao skrol nakon čega su se brzo pokupili s tog zlokobnog mjesta.

Vratili su se u Clenched Fist i unajmili sobu. Navečer se Pfaff prošetao do obližnjeg salona za masažu gdje je proveo ugodne trenutke u društvu prekrasne zelene, oštrozube i buljooke lokalne ljepotice, svakako jedne od prirodnih ljepota zemlje goblina. Da je bio mlađi, možda bi se i zaljubio, no i ovako se dobro proveo i nakon toga vratio u krčmu na spavanje.

4. Dravago

U krčmu je ujutro došao Feylin i poveo prijatelje izvan grada. Poveo ih je uza zidine i doveo do nakupine velikoga kamenja. Rekao je nekakvu nerazumljivu riječ i jedan se kamen pretvorio u kočiju. Po tetovaži na njegovoj ruci prijatelji su zaključili da je on pripadnik kuće Orion koja se bavila uslugama prijevoza. Ukrcali su se u kola, a Feylin je sjeo na mjesto za kočijaša. Ponovno je rekao nerazumljivu riječ i kola su se nečujno počela kretati. Lebdjela su malo iznad tla jer nisu imala kotače. Kretala su se jednolično i bez vibracija jer su prolazila kroz kamenje i ostale zaprjeke na putu. Bilo je očito da su pogonjena magijom. Putovali su ostatak dana te cijeli idući dan prema sjeveru.

6. Dravago

Bio je to treći dan putovanja naših junaka prema naselju Rose Quary. Predvečer su sa svoje lijeve strane vidjeli gusti zid magle koji je omeđivao granicu Mournlandsa. Njihov vozač iznenada je zaustavio kola. Rekao im je kako se Quary nalazi iza sljedećeg brda no magijom je osjetio da nešto nije u redu. Prijatelji su se iskrcali i pješke se popeli na brdo. S druge strane nalazio se kanjon crvene boje, a oko kilometar dalje vidjeli su obrise naselja. Činilo se da su dijelovi sela prekriveni ledom, a neke kuće bile su srušene. Odlučili su se oprezno približiti.

Koristeći zaklone stijena i krupnog kamenja prijatelji su se približili na oko pola kilometra. Pfaff je iz vreće izvadio mehaničko stvorenje, homonukulusa kojega je izradio u Sharnu. Izgledalo je kao mali gnom s krilima i imalo je inteligenciju te ga je Pfaff nazvao Gnomenstein. Stvor se vinuo u zrak i poletio prema naselju. Pfaff je pri izradi stvorenja koristio magije kojima je uspostavio trajnu vezu sa stvorenjem zbog čega je mogao vidjeti i čuti isto što i on. Kad je Gnomenstain doletio bliže, Pfaff je vidio da je led koji je prekrivao selo zapravo staklo. Na mnogim mjestima ono je prekrilo kuće. Ispod su se nazirali obrisi ljudi i patuljaka koje je zarobilo u smrt. Na proplanku usred sela nalazio se kamp s velikim šatorom. Ispred je bilo nekoliko ljudi u jakim metalnim oklopima s grbom u obliku zelene kandže na štitovima. Grijali su se oko vatre, a u blizini je bilo privezano petnaestak konja. S njima su bila i dva kostura animirana mračnom magijom. U blizini šatora nalazila se velika zgrada iz koje su dopirali zvukovi. Pfaff je uputio svojega izvidnika tamo. Ispred zgrade bila su dva kosturska stražara. Na njenom pročelju nalazio se veliki znak kuće Cannith. Homonukulus se ušuljao kroz pukotinu na stropu i našao u velikoj prostoriji. Cijeli pod pokrivala je velika zemljopisna karta Cyrea, Darguna i Brelanda s nekakvim oznakama. Velik dio karte bio je zatrpan. Tri animirana trupla patuljaka su otkapala kartu, a dvoje stražara su ih nadgledali. Homonukulus je izišao kroz pukotinu na stropu i odletio preko puta ceste do nasuprotne zgrade. Bio je to hram Onathara, božanstva kovanja i vatre. Gnomenstein se opet ušuljao kroz pukotinu i uletio u veliku prostoriju gdje su dva animirana trupla patuljaka otkopavala mrtvace iz grobova. Nakon toga je izišao i odletio natrag Pfaffu.

Prijatelji su se vratili natrag do svojega prijevoznika Feylina. Pfaff mu je ispričao što je vidio kroz homonukulusa, a on im je rekao da oznaka na štitu stražara predstavlja Emerald Claw, sektu štovatelja smrti koji zlim magijama animiraju i koriste mrtvace za svoje mračne ciljeve. Prijatelji su sada znali da ispred sebe imaju opasnog potencijalnog neprijatelja. Međutim, s obzirom na sve što je Pfaff otkrio, bilo je očito kako i oni traže lokacije kovačnica kuće Cannith. Zaključili su kako moraju upasti u kovačnicu u kojoj se nalazila karta, u tišini savladati stražare i pokušati odgonetnuti gdje se nalazi kovačnica koju traže.

7. Dravago

Prijatelji su se tijekom dana pritajili i pripremali za noćni upad u naselje. S obzirom na brojnost neprijatelja, odlučili su upasti brzo i tiho, otkriti lokaciju kovačnice te pobjeći, po mogućnosti neopaženi. Kada je pala noć prišuljali su se u blizinu naselja. Qvirin je na prijatelje bacio zaštitnu magiju koja ih je činila nevidljivima za ne-mrtve. Došuljali su se do prvih kuća. Pfaff je poslao Gnomensteina u zrak kako bi pratio kretanja stražara i kostura. Šuljali su se rubom naselja od kuće do kuće. Stali su iza zida u blizini ulaza u kovačnicu. Qvirin je na WOG-a bacio magiju koja je u krugu oko njega stvarala potpunu tišinu. Prijatelji su stali iza njega te potpuno nečujno krenuli cestom prema ulazu u kovačnicu. Dva kostura koja su stajala ispred nisu ih vidjela zbog magije. Ušli su u široki hodnik. Nekoliko metara ispred otvarao se u veliku osvijetljenu prostoriju iz koje su se čuli zvuci kopanja. Krenuli su naprijed.

WOG je stajao na ulazu u prostoriju. Dvoje stražara gledali su prema animiranim truplima i nisu bili svjesni opasnosti. Ušli su u prostoriju, nečujni zbog magije. Raventloft se udaljio od WOG-a kako bi izišao iz područja tišine. Zamahnuo je rukama prizivajući magičnu formulu te stvorio električnu iskru kojom je pogodio stražaricu i stresao ju. Okrenula se i poviknula, no nije se ništa čulo. Bilo je to zbog WOG-a koji se nalazio na dva metra od nje i s kojeg se širilo područje tišine. Napravio je korak i s leđa sasjekao nespremnog stražara koji nije čuo ništa. Snažan ga je udarac zamalo ubio. Ravenloft je u međuvremenu magiju postavio na svojega gavrana. Ptica je poletjela prema stražaru i dotakla ga kandžama. Magična energija snažno ga je protresla i paralizirala mu udove. Pfaff je skočio i s leđa se objesio za vrat bespomoćnom stražaru. Isukao je bodež i zaklao ga kao odojka. Stražarica je isukala mač i napala WOG-a. Mladi no borbeno iskusni Warforged obranio se, uzvratio udarac i snažno ju zasjekao. Qvirin je iskoristio priliku i udario ju buzdovanom. Potresena udarcem, nije se uspjela pribrati te ju je idući WOG-ov udarac dokrajčio. Jedno je tromo animirano truplo patuljka sporim korakom krenulo prema prijateljima. WOG se zajurio i rasjekao ga svojim mačem s nekoliko preciznih i jakih udaraca.

Nakon što su tiho riješili stražare, prijatelji su počeli istraživati prostoriju. Dva su animirana trupla patuljaka i dalje iskapala i nisu se obazirala na njih. Karta na tlu bila je djelomično otkopana, a u kutevima prostorije nalazilo se šest statua – vuk, sokol, zmaj, lav, vitez i grifon. Prijatelji su počeli pretraživati prostoriji, a mladi je Ravenloft uskoro otkrio da se na poleđini glava statua nalaze zapisi. Proučio ih je i otkrio da je na svakoj statui označeno mjesto na karti gdje se nalazila jedna od kovačnica u Cyreu. Lokacija White Heartha bila je označena na glavi zmaja. Prema usporedbi zapisa s glave statue i karte na podu, ta se kovačnica nalazila oko 80 kilometara dalje u Fields of Ruin u današnjem Mournlandsu. Nakon što su locirali White Hearth, WOG je sastrugao oznake lokacije s glave statue.

Buka struganja po statui izazvala je neželjenu pozornost – u prostoriju su ušla dva kostura koja su stražarila ispred ulaza u zgradu i odmah krenuli prema našim junacima. Qvirin je zazvao zaštitu Srebrnog Plamena. Sveti simbol oko njegovog vrata počeo je sjajiti bijelom svjetlosti te su kosturi ustuknuli i povukli se prema kutu prostorije. U tome trenutku začuo se nekakav glas izvana. Pfaff je poslao Gnomensteina u izviđanje. Homonukulus je izletio napolje i zaputio se prema Onatharovom hramu nasuprot ceste. Uletio je u njega kroz pukotinu na zidu i imao što vidjeti – visoka i mršava zakukuljena spodoba stajala je usred prostorije i izgovarala riječi nekakvog mračnoga rituala. Ispred nje bilo je položeno osam trupala koja su se sve više trzala kako je ritual odmicao. U jednom se trenutku spodoba okrenula, a Gnomenstein je mogao jasno vidjeti mrtvački bijelo lice ćelavog čovjeka s velikim oštrim očnjacima. Pfaff je odmah pozvao homonukulusa natrag i rekao prijateljima kako su u velikoj opasnosti. Nije uopće sumnjao da je riječ o vampiru, jednom od najmoćnijih pripadnika proklete sorte ne-mrtvih. Dok se Gnomenstein izvlačio kroz pukotinu, trupla su se podigla na noge i krenula za gospodarem van na cestu. Vampir je zapazio da se u kovačnici događa nešto čudno te je krenuo prema njoj. Ravenlofti i Pfaff već su sa skrolova na prijatelje bacili magiju koja je davala moć letenja. Qvirin i WOG su ih popili te poletjeli prema stropu. WOG je punom brzinom prošao okomito kroz pukotinu na stropu i svojim masivnim tijelom ju razvalio dovoljno da ostali prođu bez problema. Vampir je ušao u prostoriju upravo kada su Ravenloft i Pfaff i na sebe bacili magiju letenja sa skrolova. Vidjevši naše junake, vampir je nestao, a na mjestu gdje je stajao pojavila se gusta magla koja se brzo širila. Ravenloft i Pfaff nisu čekali nego su projurili kroz pukotinu i zajedno s WOG-om i Qvirinom odletjeli prema kampu oko dva kilometra dalje.

Na njihovu sreću, nitko ih nije pratio. Feylin ih je čekao kod svoje magične kočije. Zamolili su ga da ih odvede u Mournlands, a on je prihvatio te su odmah krenuli prema jugu. Nakon nekoliko sati noćne vožnje, stigli su do zida guste magle na granici Mournlandsa. Feylin je skrenuo na istok. U magli se vidjela prigušena svijetlost, i čuli neobični zvukovi. Prijatelji su izgubili pojam o vremenu, no nakon nekog vremena magla je nestala. Nalazili su se u sivoj pustoši. Zemlja je bila raspucala i bez raslinja. Grane usamljenih stabala bile su gole, izdužene i izobličene. Na tlu su se nalazile skupine trupala koja su izgledala svježa, kao da su tek poginuli. Iako je bila noć, sve je bilo osvijetljeno sivim jednoličnim svjetlom. Magla koja im je bila iza leđa nalazila se i na nebu te se nisu vidjele ni zvijezde ni mjesec. Putovali su još neko vrijeme, a tada se Feylin zaustavio radio odmora.

8. Dravago

Jutro se moglo prepoznati po tome što je jednolično sivo svjetlo koje je dolazilo s neba bilo nešto svjetlije. Nastavili su put kroz Field of Ruin, poprište jedne od velikih završnih bitaka. Postupno su skupine trupala postajale sve češće i sve veće dok nisu došli do brda koje su morali zaobići. Bili su to uglavnom vojnici Brelanda i Cyrea. Nekoliko sati kasnije došli su do hrpe trupala vilenjaka i polutana što ih je malo iznenadilo jer se nije baš znalo da su i oni sudjelovali u ratu s Cyreom. Nisu susreli ništa živo.

9. Dravago

Cijeli dan Feylin je vozio kola ravno prema istoku. Krajolik je i dalje bio jednoličan i prepun trupala poginulih vojnika.

10. Dravago

Ujutro su u daljini ugledali veliku stijenu odnosno brdo. Kad su se približili, stigli su do rudnika. Na ulazu u rudnik stajala je oznaka kuće Cannith. Feylin je zaustavio kola, a prijatelji su sišli. Dogovorili su se s njim da ih čeka i hrabro krenuli prema mračnom oknu.

Comments

qvirin

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.